Hiển thị từ 1 đến 25 của 89 dòng sản phẩm

Sắp xếp theo:

DM1014

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

DM1012

15,000,000vnđ20,000,000vnđ

DM1011

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1009

10,000,000vnđ19,000,000vnđ

DM1006

3,000,000vnđ7,000,000vnđ

DM1004

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1003

4,000,000vnđ10,000,000vnđ

DM1077

5,000,000vnđ10,000,000vnđ

DM1088

2,000,000vnđ4,000,000vnđ

DM1082

3,000,000vnđ5,000,000vnđ

DM1080

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1079

10,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1078

7,000,000vnđ13,000,000vnđ

DM1075

9,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1074

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

DM1072

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

DM1070

3,000,000vnđ7,000,000vnđ

DM1068

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

DM1067

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

DM1065

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

DM1060

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

DM1059

4,000,000vnđ8,000,000vnđ

DM1058

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

DM1056

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

DM1014

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 6 KG

cao           :  45cm

ngực         :  55cm

eo             :  40cm

mông        :  60cm

DM1012

15,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 32 KG

chiều Cao : 100cm

chiều dài   : 45cm

chiều rộng : 30cm

DM1011

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 9 KG

chiều Cao : 45cm

chiều dài   : 25cm

chiều rộng : 15cm

 

DM1009

10,000,000vnđ19,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 25 KG

Cao : 100cm

Ngực : 85Cm

Eo :     60cm

Mông : 90cm

DM1006

3,000,000vnđ7,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 3 KG

DM1004

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 13 KG

Cao : cm

Ngực : Cm

Eo :     cm

Mông : cm

DM1003

4,000,000vnđ10,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 4 KG

Cao : cm

Ngực : Cm

Eo :     cm

Mông : cm

DM1077

5,000,000vnđ10,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 7 KG

DM1088

2,000,000vnđ4,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 2 KG

Cao : 20CM

Rộng : 25CM

Dày : 15CM

DM1082

3,000,000vnđ5,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 3 KG

Cao: 22 CM

Rộng : 25 CM

Dày :12 CM

DM1080

7,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 11 KG

DM1079

10,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 15 KG

 

Cao:    40 CM

Rộng : 50 CM

Dày :   65  CM

DM1078

7,000,000vnđ13,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 10 KG

 

Cao: 40 CM

 

Chân Dài : 15 CM

Eo : 56 CM

Hip : 75 CM

 

DM1075

9,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 19 KG

DM1074

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 4 KG

DM1072

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 8 KG

DM1070

3,000,000vnđ7,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 7 KG

DM1068

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 11 KG

DM1067

6,000,000vnđ12,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 7 KG

DM1065

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 10 KG

DM1060

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 8 KG

DM1059

4,000,000vnđ8,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 5 KG

DM1058

6,000,000vnđ13,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 8 KG

DM1056

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 4 KG

Hiển thị 1-25 của 89 sản phẩm