Hiển thị từ 1 đến 25 của 126 dòng sản phẩm

Sắp xếp theo:

Qit22-70

15,000,000vnđ25,000,000vnđ

Qit21-110

25,000,000vnđ35,000,000vnđ

Qit20-116

22,000,000vnđ30,000,000vnđ

Qit19-mini-71

9,000,000vnđ15,000,000vnđ

Qit18-110

22,000,000vnđ30,000,000vnđ

Qit17-90

15,000,000vnđ25,000,000vnđ

xiaoman-80

14,000,000vnđ20,000,000vnđ

MESA-65

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Qit13-60

8,000,000vnđ17,000,000vnđ

EVA-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

ĐÊm2-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

ĐÊM1-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Qit9-85

23,000,000vnđ35,000,000vnđ

Qit8-85

23,000,000vnđ35,000,000vnđ

Qit7-xiaoqi-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Qit6-78

19,000,000vnđ29,000,000vnđ

Qit5-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Qit4-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Qit3-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Qit2-78

17,000,000vnđ25,000,000vnđ

DM1053

10,000,000vnđ18,000,000vnđ

DM1052

6,000,000vnđ15,000,000vnđ

DM1051

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

DM1050

6,000,000vnđ15,000,000vnđ

Qit22-70

15,000,000vnđ25,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           70 cm

vòng eo   :           65cm

mông       :           85cm

chân dài     :         45cm

Khối lượng tịnh :  19 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit21-110

25,000,000vnđ35,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           110 cm

vòng eo   :           60cm

mông       :           85cm

chân dài     :         80cm

Khối lượng tịnh :  23 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit20-116

22,000,000vnđ30,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           116 cm

vòng eo   :           60cm

mông       :           86cm

chân dài     :         90cm

Khối lượng tịnh :  24 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit19-mini-71

9,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           75 cm

vòng eo   :           40cm

mông       :           60cm

chu vi đùi :           35cm

chu vi bắp chân : 20cm

chân dài     :         55cm

Khối lượng tịnh :  6 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit18-110

22,000,000vnđ30,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           110 cm

vòng eo   :           60cm

mông       :           80cm

chân dài     :         95cm

Khối lượng tịnh :  22 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit17-90

15,000,000vnđ25,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều dài :           90 cm

vòng eo   :           60cm

mông       :           80cm

chu vi đùi :           45cm

chu vi bắp chân : 30cm

chân dài     :         60cm

chiều rộng:           45 cm

độ dày :                20 cm

Khối lượng tịnh :  13 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

xiaoman-80

14,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           80 cm

chiều rộng:           40 cm

độ dày :                30 cm

Khối lượng tịnh :  12 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

MESA-65

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           70 cm

ngực         :           90cm
Khối lượng tịnh :  12 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit13-60

8,000,000vnđ17,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           60 cm

chiều rộng:           40 cm

độ dày :                15 cm

độ sâu miệng:      10 cm 

Khối lượng tịnh :  6 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

EVA-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           80 cm

chiều rộng:           45 cm

độ dày :                20 cm

độ sâu miệng:      10 cm 

Khối lượng tịnh :  17 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

ĐÊm2-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           80 cm

chiều rộng:           45 cm

độ dày :                20 cm

độ sâu miệng:      10 cm 

Khối lượng tịnh :  17 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

ĐÊM1-80

13,000,000vnđ20,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Các Chỉ Số 

Chiều cao :           80 cm

chiều rộng:           45 cm

độ dày :                20 cm

độ sâu miệng:      10 cm 

Khối lượng tịnh :  17 kg

Độ Sâu ÂĐ :        16cm

Độ Sâu ASS :      12cm

Qit9-85

23,000,000vnđ35,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    85 cm

Khối lượng tịnh : 27 kg

Ngực : 78

Vòng eo : 55 cm

mông :    93 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit8-85

23,000,000vnđ35,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    85 cm

Khối lượng tịnh : 27 kg

Ngực : 78

Vòng eo : 55 cm

mông :    93 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit7-xiaoqi-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78cm

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit6-78

19,000,000vnđ29,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78cm

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit5-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78cm

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit4-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78cm

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit3-78

18,000,000vnđ28,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78cm

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

Qit2-78

17,000,000vnđ25,000,000vnđ

Chất liệu :  Silicone cao cấp 

Chỉ Số 3 Vòng

Chiều cao :    78c

Khối lượng tịnh : 15 kg

Ngực : 73 cm

Vòng eo : 48 cm

Độ Sâu ÂĐ : 14cm

Độ Sâu ASS : 12cm

DM1053

10,000,000vnđ18,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 18 KG

cao           :  80cm

ngực         :  75cm

eo             :  45cm

mông        :  75cm

DM1052

6,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 9 KG

 

ngực         :  65cm

eo             :  45cm

mông        :  70cm

DM1051

4,000,000vnđ7,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 5 KG

cao           :  40cm

rộng         :  22cm

độ dày      :  12cm

DM1050

6,000,000vnđ15,000,000vnđ

Chất liệu : Silicone cao cấp 

Khối lượng tịnh : 9 KG

cao           :  50cm

rộng         :  35cm

độ dày      :  20cm

Hiển thị 1-25 của 126 sản phẩm